Annonce Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Pas d'image disponible
Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości dodatkowo według międzynarodowych kanonów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za skala wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki dochodowości (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa przybory oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Offre:

Contact: Lidia, Siemianowice Śląskie, tel. 5685057937, email: jlidia.s482@tlen.pl
Date d'ajout: 25-01-2020