Annonce Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Pas d'image disponible
Prawo spadkowe normuje skutki legislacyjne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne zarówno z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym związane normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły natura bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Offre:

Contact: Jagoda, Wodzisław Śląski, tel. 7647664826, email: rjagoda-s506@gazeta.pl
Date d'ajout: 22-03-2020