Annonce Do sprzedania książki notarialne

Do sprzedania książki notarialne

Pas d'image disponible
rzedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań,

Offre:

Contact: Olaf, Rzeszów, tel. 7253361804, email: wolaf.n1712@interia.pl
Date d'ajout: 23-02-2020