Annonce Do sprzedania mam książki z prawa

Do sprzedania mam książki z prawa

Pas d'image disponible
Komentarz do kodeksu cywilnego uwzględnia najpóźniejszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez ustawy: - z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny dodatkowo niektórych innych ustaw dotyczącego skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz 1104). Celem innowacyjnych rozwiązań jest wyjątkowo skrót podstawowych terminów przedawnienia poprzez wprowadzenie krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe także roszczeń połączonych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata

Offre:

Contact: Klaudia, Wrocław, tel. 7465576140, email: bklaudia-d862@o2.pl
Date d'ajout: 13-04-2020