Annonce Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Pas d'image disponible
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych dodatkowo dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych dodatkowo studentów, a zarówno na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego również niektórych innych ustaw. Nowelizacja wskutek na swoją obszerność i obszar ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezwyczajnie istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Offre:

Contact: Albert, Radomsko, tel. 6674315451, email: albert_u851@gazeta.pl
Date d'ajout: 12-12-2019