Annonce Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Pas d'image disponible
Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zagadnienia obecnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy Finansów i prawa finansowego skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, oświata o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa także budżet jednostek samorządu terytorialnego, zadania prawa podatkowego, sprawność i filozofia moralności w sektorze finansów publicznych. Lektura szeroko omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe, polskie prawo bankowe, prawo celne, prawo budżetowe, fundusze publiczne, prawo podatkowe, prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, dyscyplinę finansów publicznych, prawo finansowe samorządu terytorialnego.

Offre:

Contact: Jakub, Rybnik, tel. 6138077240, email: jakub.w1423@gmail.com
Date d'ajout: 13-03-2020