Annonce Korepetycje z rachunkowości dam

Korepetycje z rachunkowości dam

Pas d'image disponible
wzory dokumentów: zależność uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub używania z urządzeń, z jakich emitowany harmider może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Offre:

Contact: Stanisław, Pabianice, tel. 6923484068, email: stanisławj1251@gazeta.pl
Date d'ajout: 13-03-2020