Annonce Kupię Olszewskiego skrypt

Kupię Olszewskiego skrypt

Pas d'image disponible
Kupię Opracowanie dla żaków prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a podobnie do osób, jakie pragną zidentyfikować ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny selekcja aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim wykłady ten omawia jeno najważniejsze akty prawne odnoszące się do aspektów gospodarczych. Pomija zaś materie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tutaj rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie praktyczne (które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Wiele też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu jest zarówno i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli uprzednio użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie zarówno poprzez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest ich pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą okazać się liczne tabele porównawcze lub modele procedur.

Offre:

Contact: Damian, Koszalin, tel. 6929411983, email: pdamian_b1648@onet.pl
Date d'ajout: 12-12-2019