Annonce Kupię wiadomości z rynku finansowego

Kupię wiadomości z rynku finansowego

Pas d'image disponible
Kupię Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego w jaki sposób najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny pchnięcie zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), w jaki sposób również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w który sposób największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

Offre:

Contact: Alexander, Dąbrowa Górnicza, tel. 6501686757, email: alexander_m1396@o2.pl
Date d'ajout: 12-12-2019