Annonce Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Kurs angielskiego we Wrocławiu z darmowymi książkami

Pas d'image disponible
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi spojenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to konkretny przewodnik na rzecz wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce dokładnie omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, ujęto interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach dodatkowo wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej albo usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący rozmowa telefoniczna z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę aliści dodatkowo tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - oraz korespondencji e-mail

Offre:

Contact: Adrianna, Skarżysko-Kamienna, tel. 5854675512, email: adriannam1766@poczta.pl
Date d'ajout: 11-12-2019