Annonce Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Pas d'image disponible
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Offre:

Contact: Gracjan, Zielona Góra, tel. 5119616350, email: egracjan.b256@gmail.com
Date d'ajout: 28-03-2020