Annonce Sporządzę najnowsze PPK

Sporządzę najnowsze PPK

Pas d'image disponible
Plany kapitałowe będą tworzone przez pracodawców z instytucjami finansowymi, jakie zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne innymi słowy zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego wywiązać się z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał prowadzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a następnie przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Offre:

Contact: Alex, Łomża, tel. 5336006181, email: alex.n573@gazeta.pl
Date d'ajout: 07-12-2019