Annonce Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Pas d'image disponible
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł zarówno miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nader istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a swoją drogą nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie śmiałych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania oryginalnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Offre:

Contact: Natan, Kołobrzeg, tel. 6389713525, email: natan-c1332@gmail.com
Date d'ajout: 23-03-2020