Annonce Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Pas d'image disponible
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest profil danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i jakie jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół także organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe również Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów na rzecz dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych dodatkowo szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny również lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora również reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - przemian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli również pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, zakres stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Offre:

Contact: Tytus, Ruda Śląska, tel. 5361624690, email: ftytusu1405@interia.pl
Date d'ajout: 25-12-2019