Annonce Sprzedam jak sprawdzić punkty karne prawo jazdy

Sprzedam jak sprawdzić punkty karne prawo jazdy

Pas d'image disponible
Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób rozumowy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz mieści wyjaśnienia do całości artykułów zawartych także w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks karny Komentarz stanowi skrupulatne i kompleksowe wyrażenie omowne wszystkich zadań w poruszanej tematyce

Offre:

Contact: Magdalena, Jelenia Góra, tel. 7517558692, email: bmagdalena-1959@gmail.com
Date d'ajout: 21-06-2020