Annonce Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Pas d'image disponible
Kodeks postępowania karnego. Strona prezentuje w sposób rozległy niniejszy twórczość doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących: kodeksów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników także przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Offre:

Contact: Jan, Szczecin, tel. 6730787595, email: jan_b1646@tlen.pl
Date d'ajout: 29-03-2020