Annonce Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Pas d'image disponible
Sprzedam książkę jakim podpisem podpisać sprawozdanie finansowe jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego także odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – normy ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Offre:

Contact: Małgorzata, Radom, tel. 5591756736, email: dmałgorzata_551@gazeta.pl
Date d'ajout: 09-12-2019