Annonce Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Pas d'image disponible
Strona internetowa został przygotowany wyjątkowo z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a również prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej również odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a również prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego dodatkowo formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za wykroczenie artykułów ustawy.

Offre:

Contact: Cyprian, Stargard, tel. 6046927963, email: cyprian703@onet.pl
Date d'ajout: 26-12-2019